ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภุมิภาคสาขาเสนา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนสิงหาคม 2557
การประปาส่วนภุมิภาคสาขาเสนา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนสิงหาคม 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 14 โดยพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชา และพนักงานในสังกัด ให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ทั้งนี้ในวันดังกล่าวได้มีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือนสิงหาคม 2557 ได้แก่ นายสังวร ฟุ้งเฟื่อง พนักงานผลิตน้ำ 4
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937