ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี
กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 นายสิรสัณห์ ศุภวงศ์ขจร นักบริหาร 9 กปภ.สาขารังสิต(พ) เป็นผู้แทน กปภ.ร่วมรับเสด็จและรับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม To Be Number One จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี เนื่องในโอกาสที่พระองค์เสด็จมาเป็นประธานในการเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937