ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ต้อนรับผู้อบรมหลักสูตร การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อ
กปภ.สาขารังสิต(พ) ต้อนรับผู้อบรมหลักสูตร การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

                เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2557 กปภ.สาขารังสิต(พ) ได้ให้การต้อนรับพนักงานในสังกัด กปภ.เขต 2 ที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อ" รุ่นที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขารังสิต(พ)
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937