ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาปักธงชัย จัดโครงการ "ปลูกต้นกล้า เพื่อป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษามหาราชินี
กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาปักธงชัย จัดโครงการ "ปลูกต้นกล้า เพื่อป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษามหาราชินี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

     การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย จัดกิจกรรมโครงการ CSR ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่อโครงการ "ปลูกต้นกล้า เพื่อป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษามหาราชินี" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ บ้านยุบอีปูน ม.4 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยมีนายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร และผจก.กปภ.สาขาในสังกัด นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ และน้องๆนักเรียนในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ในวันดังกล่าวมีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จำนวน 2 โรงเรียน เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของทางโรงเรียนต่อไป

      สำหรับกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ได้นำพันธ์ุกล้าไม้จำนวน 9,000 ต้น ปลูกครอบคลุมพื้นที่ 15 ไร่ บริเวณบ้านยุบอีปูนซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพเสื่อมโทรมและขาดการดูแล เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และดูแลต้นน้ำลำพระเพลิงให้คงความสมบูรณ์ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้เขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาปักธงชัยอีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937