ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดประชุมซักซ้อมกับบริษัทอ่านมาตรและเจ้าหน้าที่อ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาธัญบุรี
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดประชุมซักซ้อมกับบริษัทอ่านมาตรและเจ้าหน้าที่อ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาธัญบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสุรศักดิ์  ขจรศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ ๑, ๒ จัดประชุมซักซ้อมกับบริษัทอ่านมาตรและเจ้าหน้าที่อ่านมาตร ที่รับผิดชอบอ่านมาตรในพื้นที่ กปภ.สาขาธัญบุรี เพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นกรณี อ่านมาตรไม่ตรง อ่านมาตรค่าน้ำสูงผิดปกติ แนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว และการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937