ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าและคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนสิงหาคม 2557
กปภ.สาขาชุมพวงจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าและคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนสิงหาคม 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2557  นางจรรยมณฑน์  ถวัลย์ภูวนาถ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง  พร้อมด้วย หัวหน้างาน  พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด  ได้ร่วมสนทนายามเช้า  ( Morning  Talk )  ประจำเดือนสิงหาคม 2557  ตามแผนยุทธศาสตร์ที่  14 ( สร้างความผูกพันธ์ ) โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชา และพนักงาน  ลูกจ้างในสังกัด เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร  และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ  พร้อมนี้ยังได้คัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนสิงหาคม  2557  ได้แก่  น.ส. มธุรส  เหนือกระโทก  พนักงานการเงินและบัญชี 3 จากนั้นช่วงบ่ายได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่หน่วยบริการประทาย  อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา  โดยการทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในบริเวณพื้นที่หน่วยบริการประทายให้สะอาดและน่าอยู่
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937