ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด
กปภ.สาขารังสิต(พ) สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 นายสมชาย ศรีสุนทร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวดให้กับจังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) จังหวัดปทุมธานี เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราวและจัดระเบียบให้แก่แรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2557 ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937