ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวงออกหน่วยให้บริการในโครงการเติมใจให้กัน (Home Care)
กปภ.สาขาคลองหลวงออกหน่วยให้บริการในโครงการเติมใจให้กัน (Home Care)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง โดย นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง นำทีมพนักงานออกจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ณ บริเวณวัดกลาง คลองสาม หมู่ที่ 9 ต.คลองสาม อ.คลองสาม จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557  โดยได้นำน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 500 ขวด และพัดพลาสติก จำนวน 60 อัน ไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ ยังได้ให้บริการค้นหา ตรวจสอบ และซ่อมแซมมาตรวัดน้ำ ท่อประปาแตกรั่ว และระบบจ่ายน้ำประปาภายในบ้านของลูกค้าบริเวณ หมู่ 3 - หมู่ 5 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีลูกค้าจำนวน 140 ราย ได้รับบริการจากกิจกรรม
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937