ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมอออกหน่วยจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ประจำปี 2557
กปภ.สาขาบ้านหมอออกหน่วยจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ประจำปี 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ ออกหน่วยในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ วัดโพธิ์ทอง ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ร่วมกับอำเภอบ้านหมอและส่วนราชการอื่นๆ ที่มาออกหน่วยในโครงการอำเภอยิ้ม โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอได้มีการให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมนี้ยังได้ให้บริการแจกน้ำดื่มบรรจุขวดแก่ผู้มาติดต่อที่บู๊ทของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมออีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937