ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงแจกน้ำดื่มในโครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
กปภ.สาขาชุมพวงแจกน้ำดื่มในโครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม 2557  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง  นำโดย  นางจรรยมณฑน์  ถวัลย์ภูวนาถ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง  พร้อมด้วยพนักงาน  ได้ทำกิจกรรมร่วมกับที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  โดยการแจกน้ำดื่มบรรจุขวด  จำนวน  300  ขวด  เนื่องในโครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ประจำปีงบประมาณ 2557  ณ  ที่สวนสาธารณประโยชน์บ้านนาสีนวล  ม.5 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937