ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีปักหมุดหมาย(ตอกเสาเข็มเอก)เพื่อเตรียมการก่อสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณอาคารหอจดหมายเหตุฯ ทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีปักหมุดหมาย(ตอกเสาเข็มเอก)เพื่อเตรียมการก่อสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณอาคารหอจดหมายเหตุฯ ทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมพิธีปักหมุดหมาย(ตอกเสาเข็มเอก) เพื่อเตรียมการก่อสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณอาคารหอจดหมายเหตุฯ ทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี
          พิธีบวงสรวง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารหอจดหมายเหตุฯ เริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น. ประธานจุดธูปเทียนที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง จากนั้นประกอบพิธีสงฆ์ ณ ภายในอาคารหอจดหมายเหตุฯ หลังจากพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ประธานสงฆ์เจิมหมุดหมาย(เสาเข็มเอก) เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานมูลนิธิ และองค์กรเอกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในการนี้ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ได้มอบน้ำดื่ม ติดตราสัญลักษณ์ จำนวน 300 ขวด เพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วมงาน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดี ให้กับ กปภ.
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937