ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมวันสตรีไทย
กปภ.สาขารังสิต(พ) มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมวันสตรีไทย
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม นายสมชาย ศรีสุนทร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต มอบน้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวดให้กับผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสตรีไทย ประจำปี 2557 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ศาลารักษ์ปทุมธานี ในบริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937