ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการรัตนา กิจวรรณ เข้าร่วมประชุม
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการรัตนา กิจวรรณ เข้าร่วมประชุม
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) ของกปภ.สาขาในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 โดยได้รับเกียรติจากนางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค นายถาวร นิติภาวะชน รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 4 นายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 คณะผู้บริหาร และผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
          ทั้งนี้ในช่วงบ่ายท่านผู้ว่าฯรัตนา กิจวรรณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินโครงการ Water Safety Plan ของกปภ.สาขาปทุมธานี ณ โรงกรองน้ำวัดชัยสิทธาวาส จ.ปทุมธานี อีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937