ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา และพนักงาน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ประเมิน โครงการสถานที่ทำงานน่าทำงานมีความปลอดภัย ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) และโรงกรองน้ำอยุธยา 2
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา และพนักงาน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ประเมิน โครงการสถานที่ทำงานน่าทำงานมีความปลอดภัย ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) และโรงกรองน้ำอยุธยา 2
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต นางสิรินุช โกวพัฒนกิจ หัวหน้างานอำนวยการ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงาน ให้การต้อนรับ นางจินตนา ยันต์วิเศษ หัวหน้างานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนายวุฒิภูมิ อินทรรุจิกุล บุคลากร 6 ที่เดินทางมาประเมิน โครงการสถานที่ทำงานน่าทำงานมีความปลอดภัย ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) และโรงกรองน้ำอยุธยา 2
          การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 ได้คัดเลือกให้ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เป็น 1 ใน 7 สาขา ให้เข้าร่วมโครงการประเมินสถานที่ทำงานน่าทำงานมีความปลอดภัย โดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมติดตามในเรื่องการเตรียมความพร้อมในด้าน ต่าง ๆ เพื่อให้พนักงาน ทุกคน ตระหนักถึงหลักของความปลอดภัย ในการทำงาน การทำงานร่วมกัน อย่างมีความสุข สถานที่ทำงานน่าทำงาน โดย นางจินตนา ยันต์วิเศษ หัวหน้างานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนายวุฒิภูมิ อินทรรุจิกุล บุคลากร 6 งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กองกิจการสัมพันธ์ ได้ทำการประเมินผลการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และข้อมูลเพิ่มเติม ที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้สถานที่ทำงานน่าทำงานมีความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น ซึ่ง กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937