ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง จัดสนทนายามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 พร้อมคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง จัดสนทนายามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 พร้อมคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง นำโดยนายวรดี ชินคชบาล ผจก.กปภ.สาขาอ่างทอง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนกรกฎาคม 2557 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานพูดคุยถึงอุปสรรค และปัญหาในการทำงานที่เกิดขึ้น พร้อมติดตามผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา โดยในวันดังกล่าวได้มีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือนมิถุนายน 2557 ซึ่งได้แก่นายอุทิศ เกิดสวัสดิ์ พนักงานผลิตน้ำ 4 งานผลิต ที่มีความตั้งใจและเสียสละในการทำงานเป็นอย่างมาก
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937