ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 นายสุวิชา ศรีแสงอ่อน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี นำทีมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 โดยเป็นการรับฟังถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน พร้อมร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937