ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสีคิ้วออกให้บริการประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน บริเวณเทศบาลตำบลขามทะเลสอ
กปภ.สาขาสีคิ้วออกให้บริการประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน บริเวณเทศบาลตำบลขามทะเลสอ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว โดย นายทองใบ ชื่นเชื่อม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว พร้อมด้วย หัวหน้างานผลิต หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 13 คน ได้ออกพบประชาชนโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่หน่วยบริการห่างจากแม่ข่ายสีคิ้วประมาณ 35 กิโลเมตร  โดยได้แบ่งทีมพนักงานออกพบประชาชน ดังนี้
    กลุ่มที่ 1 นำโดย หัวหน้างานผลิต จัดกิจกรรม ณ บริเวณ ซอยร้านลาบอุดร ถึง ซอยกลางบ้าน หมุ่ 3 บ้านสีจาน
    กลุ่มที่ 2 นำโดย หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย จัดกิจกรรม ณ บริเวณ โรงเรียนคูณวรวิทย์ ถึง ซอยกลางบ้านสีจาน หมู่ 3 บ้านสีจาน
    กลุ่มที่ 3 นำโดย หัวหน้างานอำนวยการ จัดกิจกรรม ณ บริเวณหมู่ 4 บ้านหนองขุ่น
         สำหรับการจัดกิจกรรมเติมใจให้กันในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่พบประชาชนพร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และดำเนินการผูกลวดตีตรามาตรที่ขาดชำรุด ขันแกนประตูน้ำให้แน่นไม่ให้มีน้ำรั่วซึม รวมถึงให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา และการชำระค่าน้ำ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้าผู้ใช้น้ำเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ โดยมีจำนวนลูกค้าได้รับบริการ
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937