ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าตรวจประเมินโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงานมีความปลอดภัย ณ กปภ.สาขาธัญบุรี
งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าตรวจประเมินโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงานมีความปลอดภัย ณ กปภ.สาขาธัญบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กปภ.สาขาธัญบุรี นำโดยนายสุรศักดิ์  ขจรศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี  และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ กองกิจการสัมพันธ์ งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าตรวจประเมินโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงานมีความปลอดภัย โดยได้ให้คำแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง สภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและเกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937