ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรีและสถานีโรงกรองผลิตน้ำ คลอง ๑๓
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรีและสถานีโรงกรองผลิตน้ำ คลอง ๑๓
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

       ในวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗    นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย นายถาวร นิติภาวะชน รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๔) และคณะผู้บริหาร ได้เดินทางตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรีและสถานีโรงกรองผลิตน้ำ คลอง ๑๓
        ในการนี้ นายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการการประส่วนภูมิภาค เขต ๒ และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ขจรศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรีและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน และจะสนับสนุนในแง่นโยบายให้มีการแก้ไขให้มีสภาพการทำงานที่มีความสะดวกสบายพร้อมที่จะให้ที่ให้บริการผู้ใช้น้ำที่ดีเพื่อเป็นภาพลักษณ์ของ กปภ. ต่อไป
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937