ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ท่านรัตนา กิจวรรณ มอบหมายให้ นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อการระบายน้ำ” ตามนโยบายการบริหารการจัดการน้ำ ของคณะรักษาความสงบแห่ง
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ท่านรัตนา กิจวรรณ มอบหมายให้ นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อการระบายน้ำ” ตามนโยบายการบริหารการจัดการน้ำ ของคณะรักษาความสงบแห่ง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

         ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ท่านรัตนา กิจวรรณ มอบหมายให้ นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายสมพร ทองอินทร์ หัวหน้างานบริการฯ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และนายประไพ บัณฑิต พนักงานบริการ 4 เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อการระบายน้ำ" ตามนโยบายการบริหารการจัดการน้ำ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณถนนเลียบคลองเปรมประชากร ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี
         กรมโยธาธิการ และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อการระบายน้ำ ตามนโยบายการบริหารการจัดการน้ำ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณถนนเลียบคลองเปรมประชากร ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิด นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูง ของกระทรวงมหาดไทย และนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาและผังเมืองกล่าวต้อนรับ พร้อมรายงานวัตถุประสงค์ การจัดทำโครงการฯ
        การกำจัดผักตบชวาเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำของแม่น้ำ ลดปัญหาการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ทำให้ประชาชนที่ใช้การคมนาคมทางน้ำมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม ลดการตื้นเขินของแหล่งน้ำ ลดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์มีพิษ และผักตบชวายังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์จักสาน (OTOP) ปุ๋ย เพาะเห็ด เป็นต้น ปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมือง มีเรือกำจัดผักตบชวา จำนวน 15 ลำ พร้อมดำเนินการอยู่ในแล่งน้ำ ทั่วประเทศ
        จากนั้น ประธาน ได้กล่าวเปิดงาน และเดินชมนิทรรศการ ชมการทำงานของเรือกำจัดผักตบชวา และเดินทางกลับในเวลาประมาณ 10.30 น.
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937