ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ต้อนรับเจ้าหน้าที่ JICA จากปภ.สาขารังสิต(พ) ต้อนรับเจ้าหน้าที่ JICA จากประเทศญี่ปุนกประเทศญี่ปุน
กปภ.สาขารังสิต(พ) ต้อนรับเจ้าหน้าที่ JICA จากปภ.สาขารังสิต(พ) ต้อนรับเจ้าหน้าที่ JICA จากประเทศญี่ปุนกประเทศญี่ปุน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 57 กปภ.สาขารังสิต(พ) และงานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 2 ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะเจ้าหน้าที่องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานการให้บริการผู้ใช้น้ำและการบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปภ.เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการประสานความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในอนาคต ณ ห้องประชุม กปภ.สาขารังสิต(พ)
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937