ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่สถานีตำรวจภูธรท่าเรือเพื่อใช้ในภาระกิจตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่สถานีตำรวจภูธรท่าเรือเพื่อใช้ในภาระกิจตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภุมิภาคสาขาท่าเรือ โดยนายจินดาพล กลิ่นเพชร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักณ์ กปภ.จำนวน 480 ขวดให้แก่สถานีตำรวจภูธรท่าเรือ เพื่อใช้ในภาระกิจตั้งด่านตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย โดยร่วมกับอาสาสมัครอำเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937