ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด ออกหน่วยบริการ "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด ออกหน่วยบริการ "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด โดยนายสุภรณ์ เฉลียวบุญ ผจก.กปภ.สาขาด่านขุนทด มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดบ้านโนนเต็ง ม.2 ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 156 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937