ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาครบุรี จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน ก.ค. 2557
กปภ.สาขาครบุรี จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน ก.ค. 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๐๙.๓๐ น. โดยมีการสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและองค์กร
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937