ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา นำทีมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ พร้อมพูดคุยแจ้งข่าวสาร และปัญหาในการปฏิบัติงานภายในองค์กร พร้อมนี้ได้คัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือนกรกฎาคม 2557 คือนางสาวเต็มสินี ภาพอนันท์พงษ์ พนักงานพัสดุ 3
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937