ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนกรกฎาคม 2557
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนกรกฎาคม 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล โดยนายอารยศักดิ์ สีม่วงคำ ผจก.กปภ.สาขาชัยบาดาล จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนกรกฎาคม 2557 โดยเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมติดตามผลการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ได้มีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือน ซึ่งได้แก่ คุณประเวศ ทองวงษ์ พนักงานคอมพิวเตอร์ 4 งานอำนวยการ
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937