ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า“Morning Talk” ครั้งที่ 10/2557 และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนกรกฎาคม2557
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า“Morning Talk” ครั้งที่ 10/2557 และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนกรกฎาคม2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นำโดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk"    และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน ครั้งที่ 10/2557 ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์  ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพันธ์)    ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา07.00–08.30 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)

          กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. พนักงานมาร่วมทำกิจกรรม5 ส. โดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน  จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหารเช้า คือ  น้ำชา กาแฟ โอวัลติน และ ข้าวต้ม  ได้มีการพูดคุย เกี่ยวกับเรื่องการทำงาน  โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยาได้ให้คำแนะนำในการทำงาน และนำปัญหาที่พบเห็นของแต่ละงานมาปรับปรุงแก้ไข ประเด็นในการสนทนาครั้งนี้  ได้แก่

                  1. กรณีการอ่านมาตร ไม่ถูกต้อง เนื่องจากอ่านสลับตัวเลข  หรือ มองเห็นไม่ชัดเจน งานจัดเก็บต้องกำชับให้ ผู้รับจ้างอ่านมาตร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ควรมีอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ติดตัวไปด้วย หากผิดพลาดอีกอาจจะต้องรับผิดชอบชำระเงินส่วนเกินเอง จะได้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ

                  2. ผจก. ฯได้ให้คำแนะนำในการขับขี่ยานพาหนะ ทั้งรถของ กปภ. และ รถส่วนตัว ให้พนักงานทุกท่านใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนี้

                  3. หนง.ผลิต รายงานว่าสถานการณ์น้ำ ขณะนี้น่าเป็นห่วง ปริมาณการสูบน้ำดิบไม่พอเพียงกับความต้องการของผู้ใช้น้ำ ผจก.ฯ จึงชี้แจงพนักงาน ถึงแนวทางในการตอบคำถามผู้ใช้น้ำ เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง ที่กำลังประสบอยู่  ถึงแหล่งน้ำดิบ แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำเจ้าพระยา ลดระดับลงต่ำกว่าเกณฑ์มาก จึงทำให้ช่วงเวลาน้ำลงเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำได้น้อยลงกว่าปกติมาก จึงทำให้ประปาต้องลดแรงดันในการจ่ายน้ำเป็นบางช่วงเวลา ส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อน

                  4. ผจก.ฯ ชี้แจงพนักงาน ถึงแนวทางการเจรจากับผู้ใช้น้ำ ให้ใช้ความอดกลั้น อดทนให้มาก ผู้ใช้น้ำมีความเดือดร้อน จึงมีอารมณ์โกรธ  ดังนั้นจึงต้องพยายามแก้ปัญหาให้ผู้ใช้น้ำ

                  5. หนง.อำนวยการแจ้งว่า ขณะนี้ หมายเลขโทรศัพท์ 035 336 625 ใช้งานไม่ได้ แจ้งให้ TOTดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข อย่างเร่งด่วน แล้ว

           จากนั้นได้ดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน โดยการลงคะแนนด้วยวิธีลับ  และ  "ดาวเด่นประจำเดือน"  กรกฎาคม  2557   ได้แก่    นายนิสิต โต๊ะสมัน ช่างเครื่องกล 4
 เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุสาหะ อุทิศเวลาให้กับการทำงาน อัธยาศัยดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน จึงทำให้เพื่อนร่วมงาน โหวตให้เป็น "ดาวเด่นประจำเดือน"  กรกฎาคม  2557
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937