ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 10/2557
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 10/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 10/2557  ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2557  เวลา  13.30 น. ณ สำนักงาน กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)    ชั้น 2 อาคาร 1  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินการที่ผ่านมา  เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)  และในช่วงเช้า  นายเชิดชาย  มนชม หนง.ผลิต นำพนักงานในงานผลิต  ล้างถังตกตะกอน เบย์ ที่ 1 และ 5  ตามแผน WSP ตั้งแต่เวลา 05.00  น.  ณ  โรงกรองน้ำอยุธยา 2
          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน WSP แจ้งคณะทำงาน WSP กล่าวกับที่ประชุมถึงประโยชน์ ที่มีการประชุมว่า จะได้ระดมสมอง รับฟังความคิดเห็น จะเป็นการพัฒนาองค์กร ไปในทิศทางตามเป้าหมายที่กำหนด ตามนโยบายของ กปภ.      นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต เลขาคณะทำงานฯ แจ้งว่าในขณะนี้ สระพักตะกอนของสถานีผลิต ทั้ง 3 สถานี คือ อยุธยา 1 ,2 และบางไทร  อยู่ในสภาวะใกล้จะเต็มแล้ว หากยังไม่มีงบประมาณ จะได้นำเสนอแผนแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อน โดยจะนำเสนอในการประชุมอีกครั้ง ซึ่งประธานฯ แจ้งเลขาฯ ให้เร่งรัดนำเสนอแผนการแก้ไข เสนอคณะทำงาน เพื่อจัดประชุมนอกรอบ ในวันที่  23กรกฎาคม ๒๕๕๗ ต่อไป
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937