ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ "เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการปฏิรูป"
กปภ.สาขาสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ "เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการปฏิรูป"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี  ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการปฏิรูป" ของจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา  ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)  โดยโครงการนี้มีเนื้อหา เกี่ยวกับ ระเบียบ/ข้อกฏหมาย บทบาท หน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และ การจัดการเรียนรู้สู่อาเซียน, บูรณาการสู่ผู้เรียน ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อกลาง ให้กับหน่วยงาน โรงเรียน ประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้สูงอายุในโครงการนี้ด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937