ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงนำขนมไปแจกเด็กนักเรียนเพื่อแสดงจิตสาธารณะต่อชุมชน
กปภ.สาขาชุมพวงนำขนมไปแจกเด็กนักเรียนเพื่อแสดงจิตสาธารณะต่อชุมชน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง นำโดย นางจรรยมณฑน์ ถวัลย์ภูวนาถ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR ด้วยการนำน้ำดื่มและขนมไปแจกเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองไผ่ ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา โดยกิจกรรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนักให้แก่พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง ให้มีจิตสาธารณะและมีความความรับผิดชอบต่อสังคม
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937