ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนกรกฎาคม 2557
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนกรกฎาคม 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท นำโดยนายสมพร เหล่ามงคลชัยศรี ผจก.กปภ.สาขาพระพุทธบาท นำทีมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนกรกฎาคม 2557  โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหา/อุปสรรคในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรอีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937