ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท สนับสนุนน้ำดื่มในประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาพระราชทานประจำปี 2557
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท สนับสนุนน้ำดื่มในประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาพระราชทานประจำปี 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท โดยนายสมพร เหล่ามงคลชัยศรี ผจก.กปภ.สาขาพระพุทธบาท มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1,200 ขวด ในงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาพระราชทานประจำปี 2557 โดยนำน้ำดื่มแจกจ่ายให้บริการแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมในประเพณีดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านชุมชนและสังคม ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างมาก
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937