ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นออกพบปะประชาชนในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นออกพบปะประชาชนในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา นายยุทธพงศ์ พิชญาภรณ์ ผจก.กปภ.สาขาปักธงชัย มอบหมายให้พนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล ม.4 ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยน้ำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 300 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมรับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา และให้คำปรึกษากรณีปัญหาค่าน้ำแพงอีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937