ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสมพร ทองอินทร์ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสมพร ทองอินทร์ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา    มอบหมายให้นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล และ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์  เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช      ในวันที่  11  กรกฎาคม  2557      ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวิทยา ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มาเป็นประธาน ในพิธี
          ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553  กำหนดให้วันที่ 11 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธี "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้จัดงานขึ้น โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกสมาคม ประธานขมรม นายกสโมสร และประธานมูลนิธิ  เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937