ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล เข้าร่วมการประชุมเสวนาการปฏิรูปการเมือง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล เข้าร่วมการประชุมเสวนาการปฏิรูปการเมือง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา    มอบหมายให้นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล พร้อมด้วย นายพรหมนาถ นิจประกิจ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์  เข้าร่วมการประชุมเสวนาการปฏิรูปการเมือง  ในวันที่ 10 กรกฎาคม  2557  เวลา  13.30 น.  ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          กระทรวงมหาดไทยรับมอบนโยบายจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิรูปการเมืองจากทุกกลุ่ม ตามประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แนวทางแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลการปฏิรูป ตามเจตนารมณ์ ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในกลุ่มของภาคข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  และผู้บริหารสถาบันการศึกษา  เข้าร่วมประชุม  ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน และสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กับ  กปภ.
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937