ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบผลิต จาก การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบผลิต จาก การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรีต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบผลิต จาก การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี นายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล
พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต นายธนู แก้วนก และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
โดยมี ผช.ผอ.กปภ. ข.2 ,ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี , ผจก.กปภ. สาขาโนนสูง พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น.
ณ สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราชย์  กปภ.สาขาปราณบุรี โดยได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP
รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการระบบผลิตและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  และได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราชย์ และตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการระบบผลิตให้ได้มาตรฐานเป็นที่พึ่งพอใจให้กับคณะศึกษาดูงานระบบผลิต จาก การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เป็นอย่างมาก
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937