ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) นำโดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีพระราชทานเทียนพรรษา ในวันเสาร์ที่ 12กรกฎาคม 2557 ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) นำโดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีพระราชทานเทียนพรรษา ในวันเสาร์ที่ 12กรกฎาคม 2557 ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) นำโดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายสมพร ทองอินทร์ หนง.บริการฯ และนายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีพระราชทานเทียนพรรษา ในวันเสาร์ที่ 12กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานในพิธี

          กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) นำโดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายสมพร ทองอินทร์ หนง.บริการฯ และนายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีพระราชทานเทียนพรรษา ในวันเสาร์ที่ 12กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานในพิธี

          สำนักพระราชวัง แจ้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า ในการพระราชกุศลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา ซึ่งทรงพระราชอุทิศ เพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพระอารามหลวงที่ทรงพระราชทาน ให้นำไปจุดบูชาพระรัตนตรัย รวม 7 พระอาราม ดังนี้

1.วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

2.วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

3.วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร

4.วัดพนัญเชิงวรวิหาร

5.วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

6.วัดศาลาปูนวรวิหาร

7.วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร

          กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีพระราชทานเทียนพรรษา ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ ซึ่งทำให้รู้สึกภูมิใจในฐานะของตัวแทนของการประปาส่วนภูมิภาค ที่ได้ร่วมพิธีอันทรงเกียรติ ในครั้งนี้
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937