ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสีคิ้วจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน มิ.ย. 57
กปภ.สาขาสีคิ้วจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน มิ.ย. 57
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว โดย นายทองใบ ชื่นเชื่อม  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว พร้อมด้วย หัวหน้างานผลิต หัวหน้างานบริการ หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และพนักงานในสังักด จัดกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 เป็นครั้งที่ 65-67 เพื่อสนทนายามเช้าทุกวันอังคารของสัปดาห์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีกันภายในองค์กร และพูดคุยปัญหาต่างๆ และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับ บัญชา
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937