ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาชุมพวง จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำปีที่ 7 ปลูกจิตสำนึกรักษ์น้ำให้แก่นักเรียนโรงเรียนพิกุลทอง จ.นครราชสีมา
กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาชุมพวง จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำปีที่ 7 ปลูกจิตสำนึกรักษ์น้ำให้แก่นักเรียนโรงเรียนพิกุลทอง จ.นครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ ณ โรงเรียนพิกุลทอง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยมีนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เป็นประธานในพิธี และนางจรรยมณฑน์ ถวัลย์ภูวนาถ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง กล่าวรายงานโครงการ
          สำหรับกิจกรรมในวันดังกล่าวประกอบด้วยพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดคำขวัญพร้อมภาพวาด/เรียงความบรรยายแนวความคิดของคำขวัญในหัวข้อ "รักษ์น้ำ รักษ์โลก" และมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนอีกจำนวน 3,000 บาท ในการนี้นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผช.ผอ.กปภ.ข.2 ประธานในพิธีได้สมทบทุนอาหารกลางวันให้แก่น้องๆโรงเรียนพิกุลทอง จำนวน 10,000 บาทอีกด้วย ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการดังกล่าว ได้มีการบรรยายให้ความรู้พร้อมสอดแทรกด้วยกิจกรรมสันทนาการ และนำน้องๆไปทัศนศึกษาเพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำที่สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาชุมพวงอีกด้วย โดยน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับของที่ระลึกพร้อมรอยยิ้มติดไม้ติดมือกลับบ้านไปทุกคน
          สำหรับผลงานของนักเรียนที่ชนะการประกวดมีดังนี้

กลุ่มที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

    1.1 รางวัลชนะเลิศ คือ เด็กหญิงณัฐธิดา ชอบการไร่

          คำขวัญ "ประหยัดน้ำ รักษาโลก บริโภคและใช้อย่างเห็นคุณค่า"

    1.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ เด็กหญิงกรวรินทร์ ปานอาสา

          คำขวัญ "น้ำมีคุณค่า ปูปลาอาศัย คนได้ดื่มใช้ โปรดร่วมใจประหยัดน้ำ "

    1.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ เด็กหญิงสุมิตรา สังข์เมือง

          คำขวัญ "ชาวไทยไม่ขาดแคลน ทั่วดินแดนประหยัดน้ำ"

กลุ่มที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

    2.1 รางวัลชนะเลิศ คือ เด็กหญิงธันวรัตน์ ชนะค้า

          คำขวัญ "น้ำหล่อเลี้ยงชีวิต อย่ารอขั้นวิกฤต รักชีวิตต้องรักษ์น้ำ"

    2.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ เด็กหญิงวรัชยา เพียรการ

          คำขวัญ "น้ำหล่อเลี้ยงชีวา ร่วมมือรักษา ลดปัญหาน้ำขาดแคลน"

    2.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือเด็กหญิงอมรรัตน์ มอญใหม

          คำขวัญ "ทรัพยากรมีน้อย ใช้สอยอย่างคุ้มค่า เด็กไทยยุคพัฒนา หันมาประหยัดน้ำ"

กลุ่มที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

    3.1 รางวัลชนะเลิศ คือ เด็กหญิงลัทธวรรณ ชอบการไร่

          คำขวัญ "แหล่งน้ำสำคัญ บรรพชนสืบมา ลูกหลานทั่วพารา ควรพากันรณรงค์ ร่วมยืนยงประหยัดน้ำ "

    3.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ เด็กชายวีระพล คำรศ

          คำขวัญ "น้ำนี้มีประโยชน์มากมาย คนทั้งหลายต้องรักษา ดูแลเพื่อปูปลาอีกชาวนาและผู้คน"

    3.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ นางสาวอาริสา สูญธร

          คำขวัญ "ในวันนี้น้ำมี วันพรุ่งนี้น้ำลด ถ้าไม่อยากให้น้ำหมด ต้องช่วยลดและประหยัด"
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937