ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวง ถวายเพลพระและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
กปภ.สาขาชุมพวง ถวายเพลพระและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม 2557  นางจรรยมณฑน์  ถวัลย์ภูวนาถ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR  โดยนำอาหารและน้ำดื่ม จำนวน 50 ขวด ไปถวายเพลพระสงฆ์ ณ วัดหนองบัวรี ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา  จากนั้นได้นำขนมไปแจกเด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชุมพวง  โดยเป็นกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวงให้มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937