ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน ก.ค. 57
กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน ก.ค. 57
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง พร้อมด้วย หัวหน้างานผลิต หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย หัวหน้างานอำนวยการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด  ได้ร่วมกันสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ (สร้างความผูกพัน) โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ได้แจ้งข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ รวมถึงพูดคุยปัญหาในการปฏิบัติงานภายในองค์กร พร้อมนี้ได้เลือกดาวเด่นประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ได้แก่ นายทวีพงษ์ แก้วดี ช่างโยธา ๓
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937