ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) ครั้งที่ 6/57 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) ครั้งที่ 6/57 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) ครั้งที่ 6/57 ในวันที่ 8 กรกฎาคม  2557  เวลา 10.30 น.  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1  สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ)
          การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2  ได้คัดเลือกให้  กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)  เป็น 1 ใน 7 สาขา ให้เข้าร่วมโครงการประเมินสถานที่ทำงานน่าทำงานมีความปลอดภัยร่วมกับสาขาธัญญบุรี ปทุมธานี  นครนายก  เสนา  ชัยบาดาล  และ อ่างทอง  โดยการประชุมครั้งนี้  นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา  ได้ติดตามในเรื่องการเตรียมความพร้อมในด้าน ต่าง ๆ  ปัญหา และอุปสรรค ต่าง ๆ  โดยเน้นย้ำให้พนักงาน ทุกคน ตระหนักถึงหลักของความปลอดภัย ในการทำงาน การทำงานร่วมกัน อย่างมีความสุข สถานที่ทำงานน่าทำงาน  โดย งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กองกิจการสัมพันธ์  จะเข้าประเมินผลการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ ต่อไป
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937