ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2557
กปภ.สาขาโนนสูง จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗  นายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง นำทีมหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจใหกัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยได้ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา และการใช้น้ำประปาอย่างประหยัด คุ้มค่า ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลใหม่ ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจยื่นคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน ๑๖๐ ราย สำหรับการออกโครงการเติมใจในครั้งนี้ประชาชนมีความพอใจเป็นอย่างมาก
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937