ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปักธงชัยจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่3/2557
กปภ.สาขาปักธงชัยจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่3/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย โดย นายยุทธพงศ์ พิชญาภรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย นำพนักงานในสังกัด ออกพบลูกค้าเพื่อให้บริการด้านระบบประปาในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้ืงที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณวัดโพธิ์ศรี บ้านดู่ หมู่ 3 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัยได้ให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำประปาภายในบ้าน ดำเนินการค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วหน้าบ้านและนอกบ้านของลูกค้า รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้านและแจกน้ำดื่มบรรจุขวดฟรีแก่ลูกค้า โดยมีลูกค้าได้รับการบริการจากการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 85 ราย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937