ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต (พ) นำรถ PWA Moving Service ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่และเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
กปภ.สาขารังสิต (พ) นำรถ PWA Moving Service ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่และเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสมชาย ศรีสุนทร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำพนักงานในสังกัดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ และเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๗ ณ หมู่บ้านรินทร์ทอง คลองสอง ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  โดยนำรถบริการเคลื่อนที่ PWA Moving Service ให้บริการรับชำระค่าน้ำ และให้บริการโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ ให้คำแนะนำและตรวจสอบแก้ไขระบบประปาภายในบ้าน และแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมหลายร้อยคน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937