ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า เดือน มิ.ย. 57
กปภ.สาขาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า เดือน มิ.ย. 57
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี โดย นายเฉลิมพล ประเสริฐสุวรรณ นำพนักงานในสังกัดจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และปัญหาในการทำงาน เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานภายในสำนักงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937