ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2557 พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2557 พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี นำทีมพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จนประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิธีคิดในการทำงานที่พร้อมให้บริการผู้ใช้น้ำด้วยความเต็มใจ อีกทั้งยังได้ร่วมกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน การติดตามหนี้คงค้าง โดยส่งผลรวมต่อประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และในวันดังกล่าวได้มีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ซึ่งได้แก่นายนิรุตย์ อยู่สุ่ม ช่างเครื่องกล 3 สังกัดงานผลิตอีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937