ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ ๖/๕๗ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ ๖/๕๗ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสุรศักดิ์ ขจรศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานและพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยหัวข้อสนทนาเป็นการประชุมแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน - ไม่ไหล การสำรวจประมาณราคา การลงแผนที่และติดตามผลการลงแผนที่ GIS การประสานงานระหว่างงานบริการและงานอื่นๆ การควบคุมงานและมาตรฐานการควบคุมงาน/การประสานหน่วยงานภายนอก การขออนุญาตวางท่อ และการปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งร่วมคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้ที่ได้รับเลือกคือ นางชวนชื่น อ่อนมิ่ง ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ๖ สังกัดงานอำนวยการ
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937