ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขามวกเหล็กออกให้บริการลูกค้าในโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2557
กปภ.สาขามวกเหล็กออกให้บริการลูกค้าในโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา โดยทีมบริการได้ออกพบประชาชนเพื่อให้บริการซ่อมแซมระบบประปา ตลอดจนแนะนำวิธีการบำรุงรักษาระบบประปาภายในบ้าน รวมถึงให้บริการย้ายมิเตอร์ที่อยู่ภายในบ้านมาไว้นอกบ้านเพื่อความสะดวกในการอ่านมาตร และดำเนินการซ่อมแซมพร้อมทั้งต่อเติมระบบประปาภายในบ้านของผู้ใช้น้ำ พร้อมนี้ยังได้แจกพัดโครงการเติมใจให้กันเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937