ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาอ่างทองจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2557
กปภ.สาขาอ่างทองจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง โดยนายวรดี ชินคชบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง พร้อมด้วย พนักงานในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่ 2/2557 บริเวณตลาดกมล ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และหมู่บ้านเพชรโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา  โดยได้แบ่งพนักงานเป็น 3 กลุ่ม และแยกย้ายไปพบปะลูกค้าและประชาชน เพื่อให้บริการซ่อมท่อแตก-ท่อรั่วตามจุดที่พบ  ผูกลวดตีตรามาตรที่ขาดชำรุด และให้บริการซ่อมท่อแตก-รั่วภายในบ้านของผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และรับคำร้องเรื่องต่างๆ
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937